…" /> San Diego: The next Silicon Valley? | EvoNexus